oznakowanie: druk sublimacyjny na całym obwodzie
rok 2019