2018
wtorek
22
maj
Znajdź na stronie

Postanowienia ogólne

1. Firma Rekord Biuro Reklamy prowadzi sprzedaż projektów graficznych i artykułów reklamowych wszelkiego rodzaju na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Pełna nazwa i dane teleadresowe: Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. św. Jerzego 12, 61-546 Poznań, NIP: 972-033-92-86, Tel. 618229768, fax: 616229808, e-mail: rekord@hot.pl, www.rekordpoznan.pl [dalej: „Rekord Biuro Reklamy”]

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie Rekord Biuro Reklamy są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT.

6. Towary sprzedawane przez Rekord Biuro Reklamy są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§1

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) emailem na adresy dostępne na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy,

b) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy w zakładce Kontakt.

c) faxem na numer podany na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy w zakładce Kontakt

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Rekord Biuro Reklamy potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia w mailu przysłanym Klientowi przez Rekord Biuro Reklamy.

5. Zamówienia detaliczne i jednostkowe, oraz o wartości poniżej 200,00 zł netto, dla firm i osób fizycznych, można przeprowadzić na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy wchodząc do działu Zakupy od 1 szt.

6. Istnieje możliwość zakupu pojedynczych sztuk artykułów z naszej oferty (wzorów). Do ceny detalicznej wzoru doliczana jest opłata logistyczna w wysokości 20 zł netto, oraz koszt dostawy w wysokości 20 zł netto.

 

§2

Sprzedaż artykułów z nadrukiem

1. Idealne odwzorowanie kolorów nadruków wg skali PANTONE jest możliwe do uzyskania tylko na białym podłożu, na innych podłożach kolory będą zbliżone do skali PANTONE. W takich przypadkach wskazane jest zastosowanie dodatkowego nadruku, tzw. podkładu, który jest liczony jako dodatkowy kolor nadruku.

2. Nie wykonujemy nadruków na materiałach powierzonych.

3. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 50 zł netto / 1 godz. pracy grafika.

4. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowanie tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.

5. Na życzenie klienta wykonujemy nadruki próbne, których cena jest ustalana indywidualnie.

6. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem wynosi standardowo od 7 do 14 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w ciągu 2 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7. Nie wykonujemy bezpłatnych projektów nadruku przed złożeniem zamówienia.

8. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zleceń Zamawiającego są własnością Rekord Biuro Reklamy i są przechowywane przez Rekord Biuro Reklamy do ewentualnego wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

 

§3 Płatności

1. Rekord Biuro Reklamy wysyła zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy bądź w emailu do Klienta,

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Rekord Biuro Reklamy wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) albo udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Rekord Biuro Reklamy. §5 Reklamacje 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Rekord Biuro Reklamy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Rekord Biuro Reklamy ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Rekord Biuro Reklamy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Rekord Biuro Reklamy takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Rekord Biuro Reklamy.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (zwłaszcza kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w Rekord Biuro Reklamy, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Rekord Biuro Reklamy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Rekord Biuro Reklamy sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Rekord Biuro Reklamy zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Rekord Biuro Reklamy nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia


§7

Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Rekord Biuro Reklamy.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy.

2. Rekord Biuro Reklamy zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Copyright © 2008-2018 Rekord PHU, Rok założenia 1996