2020
czwartek
16
lipiec
Znajdź na stronie

 

Postanowienia ogólne

 

1. Firma Rekord Biuro Reklamy prowadzi sprzedaż projektów graficznych i artykułów reklamowych wszelkiego rodzaju na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Pełna nazwa i dane teleadresowe: Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. św. Jerzego 12, 61-546 Poznań, NIP: 972-033-92-86, Tel. 618229768, fax: 616229808, e-mail: rekord@hot.pl, www.rekordpoznan.pl [dalej: „Rekord Biuro Reklamy”]

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie Rekord Biuro Reklamy są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT.

6. Towary sprzedawane przez Rekord Biuro Reklamy są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§1

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

     a) emailem na adresy dostępne na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy,

     b) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

Rekord Biuro Reklamy potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia w mailu przysłanym Klientowi przez Rekord Biuro Reklamy.

5. Istnieje możliwość zakupu pojedynczych sztuk (wzorów) artykułów z naszej oferty wg poniższych zasad:

a) wzór można zamówić wyłącznie przez e-mail: info@biurorekord.pl

b) przy zamawiamiu wzorów obowiązuje cena katalogowa,

c) zamówienie przyjmujemy po sprawdzeniu dostępności produktu. Jeśli produkt jest dostępny wystawiamy fakturę proforma wraz z kosztem dostawy kurierem DHL wynoszącym 18,00 zł netto,

d) wybrany wzór wysyłamy po opłaceniu faktury proforma,

e) termin realizacji: 1-3 dni roboczych w przypadku dostępności w magazynie lokalnym, 4-7 dni w przypadku dostępności w magazynie centralnym. Termin liczymy od dnia zaksięgowania wpłaty,

f) nie wysyłamy i nie wypożyczamy wzorów "za pobraniem",

g) przyjmujemy zwroty wzorów, które są w stanie niueuszkodzonym i nie noszą śladów użytkowania. W przypadku zwrotu wzoru, który odbywa się na koszt Zamawiającego - wartość wzoru zostaje zwrócona. Termin zwrotu wzoru wynosi 10 dni roboczych. 

 

 §2

Sprzedaż artykułów z nadrukiem


1. Idealne odwzorowanie kolorów nadruków wg skali PANTONE jest możliwe do uzyskania tylko na białym podłożu, na innych podłożach kolory będą zbliżone do skali PANTONE. W takich przypadkach wskazane jest zastosowanie dodatkowego nadruku, tzw. podkładu, który jest liczony jako dodatkowy kolor nadruku.
2. Nie wykonujemy nadruków na materiałach powierzonych.
3. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 50 zł netto / 1 godz. pracy grafika.
4. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowanie tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem. 
5. Na życzenie klienta wykonujemy nadruki próbne, których cena jest ustalana indywidualnie.
6. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem  wynosi standardowo od 7 do 14 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w ciągu 2 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7. Nie wykonujemy bezpłatnych projektów nadruku przed złożeniem zamówienia.

8. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zleceń Zamawiającego są własnością Rekord Biuro Reklamy i są przechowywane przez Rekord Biuro Reklamy do ewentualnego wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

 

 §3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Rekord Biuro Reklamy rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Rekord Biuro Reklamy wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) albo udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Rekord Biuro Reklamy.

 

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Rekord Biuro Reklamy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Rekord Biuro Reklamy ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Rekord Biuro Reklamy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Rekord Biuro Reklamy takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Rekord Biuro Reklamy.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (zwłaszcza kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w Rekord Biuro Reklamy, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Rekord Biuro Reklamy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Rekord Biuro Reklamy sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Rekord Biuro Reklamy zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Rekord Biuro Reklamy nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: świadczenia usług rozpoczętych  za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia

 

§7

Ochrona prywatności

 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy (w tym zdjęć

i opisów towarów) bez pisemnej zgody Rekord Biuro Reklamy.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy.

2. Rekord Biuro Reklamy zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Rekord Biuro Reklamy. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Copyright © 2008-2020 Rekord PHU, Rok założenia 1996